Oceanside pláž v San Diego
  • Pobrežné mesto v Kalifornie je miliónová metropola známa najmä skvelými plážami, svetoznámou ZOO, či susedným Mexikom.

    Nachádza sa severne od štátnej hranice s Mexikom, pričom priamo susedí s mexickým mestom Tijuana, s ktorým vytvára aglomeráciu. Je sídlom amerického námorníctva, disponuje množstvom pláží a má prímorské podnebie.

27 februára, 2014
Naposledy aktualizované:
 
© 2023 tripo.sk 74 // 0,300s. //