Pozostatky rímskych kúpeľov
  • Najstaršie mesto v Nemecku bolo založené už v roku 16 pred naším letopočtom. Vďaka svojej významnej polohe bolo už za čias Rímskej ríše dôležitým centrom ako Augusta Trevororum. Trier sa stal sídlom biskupa, čím sa stalo najstarším biskupstvom severne od Álp. No najväčšiu slávu mesto zažilo za vlády Konštantína Veľkého – stal sa sídlom jednej zo štyroch prefektúr ríše a boli tu postavené výnzamné stavby ako cisárske kúpele, či Konštantínova bazilika (Ala Palatina).

    Miestne pamiatky sú súčasťou svetového dedičstva UNESCO – Aula Palatina, najlepšie zachovaná rímska mestská brána severne od Álp Porta Nigra, ruiny rímskych kúpeľov, či Trierská katedrála.

19 apríla, 2014
Naposledy aktualizované:
 
© 2023 tripo.sk 73 // 0,292s. //