Saint-Étienne
  • 180 tisícový Saint-Étienne, mesto na stredovýchode Francúzska, 60 kilometrov juhozápadne od Lyonu v regióne Rhône-Alpes je obľúbeným cieľom turistov v časti Massif Central.

    Nebolo tak tomu vždy. Saint-Étienne bol vždy považovaný za skôr priemyselné mesto, najmä vďaka blízkemu uhliarskemu priemyslu. Dnes je však žiarivým príkladom prerodu starých industriálnych budov na vynovené a atraktívne verejné priestory. Saint-Étienne je dnes dôležitým centrom industriálneho dizajnu, kde čerpá zo stáročnej tradície tunajšieho priemyslu.

27 februára, 2014
Naposledy aktualizované:
 
© 2023 tripo.sk 71 // 0,392s. //